กรงงานสั่งทำ/กรงใหญ่/กรงสนาม

กรงสั่งทำ SN01

ขนาด 3x3x2.5 cm

มีหลังคา ประตูเปิดได้

สามารถสั่งปรับขนาด และเพิ่มอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

ราคา:โทรสอบถาม

089-6782448 , 089-2073737 ตั้ม


 


 - คอก 157x107x80cm
 พื้นแสลทพร้อมถาดรอง 
 มีล้อเลื่อน


 
กรงนกสั่งทำ 

ขนาด ตามพื้นที่จริงหน้างาน

มีหลังคา ประตูเปิดได้

สามารถสั่งปรับขนาด และเพิ่มอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

ราคา:โทรสอบถาม

089-6782448 , 089-2073737 ตั้ม


 

กรงสนามสั่งทำ วางพื้นสนาม

ขนาด  400x150x200cm

มีหลังคา ประตูเปิดได้

สามารถสั่งปรับขนาด และเพิ่มอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

ราคา:โทรสอบถาม

089-6782448 , 089-2073737 ตั้ม


 

กรงสั่งทำตามพื้นที่

ขนาด ตามพื้นที่จริงหน้างาน

ประตูเปิดได้

สามารถสั่งปรับขนาด และเพิ่มอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

ราคา:โทรสอบถาม

089-6782448 , 089-2073737 ตั้ม


 

กรงสั่งทำตามพื้นที่

ขนาด ตามพื้นที่จริงหน้างาน

ประตูเปิดได้

สามารถสั่งปรับขนาด และเพิ่มอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

ราคา:โทรสอบถาม

089-6782448 , 089-2073737 ตั้ม


 

Visitors: 95,910