- กรงมีประตูสวิง เข้า-ออกเอง

  ตัวอย่างการติดตั้ง ประตูสวิง เข้า-ออกเอง

สะดวก สามารถล๊อคได้เมื่อไม่ต้องการใช้งาน

สามารถสั่งเพิ่มได้กับกรงทุกแบบ ทุกขนาดเลยนะคะ

089-6782448 , 089-2073737 ตั้ม

 

Visitors: 239,145